НЕМА ДИЛЕМЕ ОКО ИМУНИЗАЦИЈЕ Корист од вакцине далеко превазилази ризик

144

О истраживањима и безбедности вакцина на недавној, веома посећеној трибини, говорио је ванредни професор имунологије и микробиологије са паразитологијијом Медицинског факултета у Београду, професор др Милош Марковић који је у оквиру своје истраживачке активности учествовао на више националних и међународних пројеката, боравио на стручним усавршавањима у Француској и Немачкој, и аутор је више од 20…Original Article