NAUČNI DOMETI: Kritičko izdanje Andrićevog dela

303


Svečanost na kojoj prikazujemo romane "Gospođicu" i "Prokletu avliju", osamnaestu i devetnaestu knjigu kritičkog izdanja Andrićevog dela, nije važna samo za Ivu Andrića i njegovu Zadužbinu već i za ukupnu srpsku kulturu, književnost, nauku i prosvećenost. Tako i mora da bude kada dobijamo Andrićeve knjige u nizu, u naučnom izdanju, u obliku kakav nismo imali, što smo predugo pripremali, na više mesta smišljali i očekivali.Original Article