Najviše priznanje za album „Vizantijski mozaik“ pijanistkinje Jasmine Kulaglić

334

Jedan od vodećih evropskih magazina koji prati klasičnu muziku, belgijski "Kreščendo", objavio je izuzetnu kritiku sa najvišim priznanjem redakcije za zvuk, libreto, repertoar i interpretaciju pijanistkinje Jasmine Kulaglić za izvođenje dela muzičkog opusa savremenog srpskog kompozitora Svetislava Božića na albumu "Vizantijski mozaik".

Karlo Šrajber, kolumnista ovog magazine, navodi da su Božićeve kompozicije prilično nepoznate na Zapadu ali da se redovno izvode na mnogim scenama u zemljama istočne Evrope.

Kompozicije "Metohijska pojanja", "Poslednja ljubav u Carigradu" ili "Konji Svetog Marka" evociraju snažnu i narativnu muziku. Ciklus prikazan na albumu "Vizantijski mozaik" čini devet kompozicija posvećenih pravoslavnim manastirima na Balkanu i odlična je "mešavina inspirisana vizantijskim improvizacijama ali i tradicionalnim srpskim pesmama i muzikom kasnog Otomanskog carstva". Šrajber je oduševljen originalnošću ovih kompozicija koje povezuju duhovnost Zapada i Istoka, kao i njihovu prošlost i sadašnjost.

"Kompozicija "Posle jednog rata sa malo nade kroz kišu" kratka je predstava koja nas podseća na sav užas rata i bombardovanja Beograda 1999. godine, kao i poplave izazvane kišom. Sa druge strane "Sećanje predaka" je jedna umirujuća uspavanka, pesma nade, ljubavi i mira", navodi Šrajber.

Pijanistkinja i profesor klavira Jasmina Kulaglić već dugi niz godina živi i radi u Parizu ali podatak da je rođena u Beogradu samo dodatno daje potvrdu njenom žaru i strasti u izvođenju ovih Božićevih kompozicija kojima je on pokušao da se vrati svojim korenima.

Na koricama albuma "Vizantijski mozaik" nalazi se slika Belog anđela, deo freske iz manastira Mileševa naslikane u 13. veku.

"U izvođenju Jasmine Kulaglić oseća se želja da vlada mir u čitavom čovečanstvu, što ovaj album čini veoma aktuelnim u ovim trenucima kućne izolacije izazvane svetskom pandemijom koronavirusa", zaključuje kolumnista Šrajber.

Original Article