NAJNOVIJI IZVEŠTAJ BELE KUĆE: Podneli CELOKUPNO stanje budžeta

70

Revizija budžetsko deficita koju je uradila Bela kuća podrazmeva između ostalog i primenu odredbi zakona o konsolidovanim aproprijacijama i zakona o dodatnoj potrošnji u Ukrajini

Original Article