NADMETANJE I ZA PAJIN „AKT“: Aukcijska izložba u četiri prostora „Arte galerije“

18


MEĐU tri kurioziteta svoje tradicionalne aukcijske izložbe u ARTE galeriji izdvajaju "Ženski akt sa ogledalom", Paje Jovanovića iz 1915, koji "otkriva vešt crtež, majstorski tretman boje i smernu moralizatorsku poruku".Original Article