Na smanjenje prenosa Covida i smrtnost utiče jedna stvar

287

Pandemija koronavirusa ne jenjava. Umesto da paničimo, treba da budemo odgovorni i da poradimo na preventivi i jačanju imuniteta. Istraživanje
Nacionalnog reuma centra u Holandiji na čelu sa dr R. H. Verheesen pokazalo je da unošenje optimalnih količina joda ima bitan uticaj na procenat smrtnosti kod najstarije populacije, obolelih od Kovida – 19. Istovremeno, Dr. Gary Warren, glavni istraživač kompanije SAIC, u svom radu
„Unos joda za smanjenje prenosa Covida-19 i smrtnosti od Covida-19“ objavljenom u publikaciji Reserch Gate, iznosi da dnevni unos maksimalno
preporučenih količina joda dovodi do apoptoze – ćelijske smrti ćelija zaraženih Corona virusom, sprečavajući njegovo dalje širenje.
Epidemiološki podaci pokazuju da Japanci, koji su poznati po visokom unosu joda, imaju nisku stopu smrtnosti od Kovida-19 u poređenju sa drugim zemljama. Dnevnim unosom od 1,5 do 2,4 miligrama po osobi (u zavisnosti od telesne težine) pojačava se spremnost organizma za borbu protiv Covida -19 a samim tim značajno se smanjuje mogućnost prenos Covida-19 i smrtnost. Joda najviše ima u algama, morskoj ribi i kuhinjskoj soli.

Original Article