Na pragu “skromnog budžeta“

8

na-pragu-“skromnog-budzeta“

Prema očekivanjima medija, “skroman budžet“, koji će ponuditi ciljano smanjenje troškova života, a neće pogoršati lošu situaciju, je ono što se očekuje da će blagajnik Džim Čalmers objaviti danas, prilikom objavljivanja novog budžeta. Koja su dosadašnja saznanja o mogućoj preraspodeli sredstava u budžetu 2023? Troškovi života Australijancima je obećano da će budžet uključivati “značajan“ paket