Mini olimpijada u Beču

48

Važan deo mreže Prosvjetinih škola u Austriji su pripremne školice – Male pričaonice. To su vesele, kreativne, zabavne i moderne predškolske grupe, koje su posvećene druženju, igri, učenju pesmica i recitacija, usvajanju ćiriličnih slova i valjanoj pripremi da se pravovremeno uključe u starije razrede Prosvjetinih dopunskih škola u Austriji.Original Article