Mašta o povratku

146
Vesti
Rodna kuća u starom kraju (Zapužane)

Mnogi naši ljudi su došli u Australiju s namerom da zarade pare za bolji auto, kamion, stan, kuću i da se potom vrate u rodni kraj.

Bez obzira što smo svi pomalo nostalgični i skloni ulepšavanju situacije koja je bila u starim krajevima, uvek se teško dolazilo do sredstava koji su omogućavali kupovinu pokretne, a posebno nepokretne imovine.

Svi smo skloni da kažemo kako je nekada bilo bolje, ali tu se pre svega misli da smo bili mlađi, ali kada se gleda ekonomski faktor, u našim starim krajevima nikada nije bilo lako.

Naš sagovornik je Boris Gulić, poznati sidnejski građevinski privrednik, dakle uspešan poslovni čovek, ali i veliki humanista. Čovek koji je pre nekih trideset i pet godina došao u Australiju.

Boris u Liverpulu

Kako ste pomagali starom kraju?

– Verujem da je dužnost svakoga od nas, naravno ko može, da da svoj doprinos koliko mu to prilike dozvoljavaju kako bi se očuvale svetinje u starim krajevima. Ja sam pre 4-5 godina uložio određena sredstva i dao skromni doprinos obnovi crkava Sveti Jovan Krstitelj u Benkovcu, Sveti Arhanđel u Zapužanima i Miranjama, kao i crkvi Svetog Ilije u Kašiću.

Pomagali ste i humanitarne akcije?

– Da, često sam bio u akcijama koje su se ovde organizovale, a prvi sam dao pomoć kada je Kraljevo pogodio zemljotres. Takođe ovo leto ćemo dati svoj doprinos obnovi crkve u Raduču, u Lici.

Bili ste i sponzor naše poznate muzičke grupe “Tromeđa”?

– Bio sam generalni sponzor “Tromođe”, što su istakli na svom muzičkom albumu u znak zahvalnosti. Ta muzička grupa neguje izvornu krajišku pesmu i bilo mi je drago što dajem doprinos tom njihovom nastojanju.

Posle uspešne poslovne karijere vraćate se u Srbiju?

– Da, moja želja je da se vratim u Beograd i živim i radim na relaciji Srbija-Benkovac.

Nedavno ste se vratili iz Srbije?

– Nakon pauze usled restrikcija na putovanja, otišao sam u stari kraj i ostao četiri meseca. Nedavno sam se vratio zbog poslovnih obaveza, ali čim završim što sam planirao, opet odlazim, ovaj puta na duže vreme.

Susret u otadžbini: Boris, Zdravko Grubić i pevač Tromeđe iz Plavna

Rekorder po odlascima

Boris planira da se na relaciji Beograd-Benkovac bavi biznisom, ali pre svega da uživa. Složio se sa starom izrekom da se “kod nas radi da bi se živelo”, a da se ovde “uglavnom živi da bi se radilo”.

Ono što je posebno interesantno, jeste da je Boris verovatno rekorder po broju odlazaka u stare krajeve.

Naime, od svog dolaska u Australiju krajem osamdesetih, Boris je putovao 51 put, a dešavalo se da putuje četiri ili pet puta u toku godine.

Original Article