Malteški orden za pravoslavku!

39
malteski-orden-za-pravoslavku!

malteski-orden-za-pravoslavku!

Privatna arhivaNA OKUPU: Sa suprugom Banetom i kolegama Prof. dr Nadežda Basara, dugogodišnji direktor interne medicine u jednoj od najpoznatijih nemačkih klinika, bolnici “Malteser St. Franziskus” u Flenzburgu, prvi je pravoslavac odlikovan zlatnom medaljom za zasluge Malteškog reda Nemačke. Profesorka Basara je ovo priznanje zaslužila kao jedan od vodećih onkologa i hematologa u Nemačkoj, ali