Mali pesnici velikog talenta

186

Povodom organizovanja 11. međunarodnog festivala poezije mladih pesnika pod nazivom „Mašta i snovi", Centar za kulturu „Sirmiumart" iz Sremske Mitrovice, raspisao je pesnički konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola sa ciljem afirmacije mladih i talentovanih pesnika. Na ovaj konkurs, koji nije tematski i koji omogućava mladim pesnicima apsolutnu slobodu umetničkog izraza, svoje literarne radove poslali su i učenici dopunske nastave na srpskom jeziku pokrajine Baden-Virtemberg, koja je u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.Original Article