Магаро са тромеђе ГАЛИЧИЦА У СЕВЕРНОЈ МАКЕДОНИЈИ

47

Главна прича може бити пропраћена додатним напоменама, које се обично пишу у загради. (Ево, овако). И онда те напомене могу (а и не морају) да се прочитају. Могу се, чак, сматрати и сувишним јер је суштина (ваљда) у главном тексту. Те додатне напомене у стилистици имају своје име. Ради се о стилској фигури парентеза. У…Original Article