Lučka kapetanija: Ekstremno nizak vodostaj, intervencije na Dunavu i Savi za proširenje …

91


Načelnik odeljenja Lučke kapetanije Milan Nikolić izjavio je danas da je situacija na plovnim putevima u Srbiji povoljna – u skladu sa ekstremno niskim vodostajem, da nema nasukanih brodova i da se svakodnevno vrši obilazak terena.Nikolić je za RTS izjavio da je za vikend intervenisano na dve krizne tačke na Dunavu i jednoj na Savi, kako bi se dobila i dubina i širina plovnog puta."Nema nikakvih brodova koji su se nasukali i plovila Direkcije za vodne puteve svakodnevno vrše obilazak terena, pogotovo na kritičnim sektorima oko Čortanovaca i Futoga, vrše merenja dubine i širine plovnog puta i u skladu sa hidrološkom situacijom i raspoloživim dubinama vrše pomeranje plutajućih oznaka i dodatna obeležavanja", rekao je Nikolić.Ukazao je da se svakodnevno prati kretanje rečnog nanosa, ali da dok ne padne veća količina kiše neće biti povoljnijih uslova za plovidbu."Ograničena je plovidba i na delu Save od 84 do 107 kilometra gde je sužen plovni put na 40 metara, ekstremno je niska voda, ali u datim uslovima svi činimo sve kako bi svi učesnici plovidbe imali obezbedjene minimalne uslove za plovidbu", kazao je Nikolić.Vlasnicima plovila savetuje se da se pridržavaju upustava i naredbi koje lučke kapetanije izdaju i da prate signalizaciju.Original Article