ЛОРД БАЈРОН Путовања бунтовног песника

169

На рођењу је стекао телесну ману која га је пратила целог живота и прилично утицала на његов карактер – шепао је због погрешног захвата на порођају, а стидљивост мајке је допринела грешци лекара. Нежељена посебност је учинила да дечак развије унутрашњу тајновитост јер је желео да се издваја од осталих, и успео је у томе.…Original Article