Лековито корење БИЉНА АПОТЕКА

33

Са ископавањем корења лековитих биљака почиње се већ од тренутка одумирања травнатих делова истих. У случају жбунова, најбоље време је после интензивног жутења листова и њиховог опадања, у периоду од септембра до новембра па све до првих снежних падавина. Изузетак чини вађење корења воденастих биљака и рена – које ископавамо још у августу. У основи…Original Article