КУЛТУРОЛОГ ДР МИРОСЛАВ ЦОЛИЋ Ка критичкој револуционарној педагогији

309

Недавно су академској заједници представљене Ваше монографије „Ка критичкој револуционарној педагогији“ и „Образовање и савремено друштво“, у издању Дома културе „Студентски град“. Шта нам можете рећи о овим књигама? – Ове књиге покушавају да одговоре на древно питање које је пољски филозоф и теоретичар образовања Богдан Суходолски само реактуализовао, а то је: како помирити педагогију…Original Article