Kruna integracije

79

Sekondosi, kako švajcarski mediji popularno krste drugu generaciju stranaca u toj zemlji, po pravilu su školovaniji od svojih roditelja. Takav zaključak izveden je na kraju posla oko izrade opsežne studije koja je ovih dana predstavljena javnosti. U časopisu “Društvene promene u Švajcarskoj” objavljeni su rezultati tog istraživanja i potonje analize u kojima je detaljno upoređivan obrazovni nivo doseljenika, konkretno, šta imaju roditelji od školske spreme, a šta njihovo potomstvo koje je uglavnom uspevalo da iskoristi pogodnosti obrazovnog sistema u novoj sredini.
Istraživači su radi što preciznijih i uverljivijih podataka za svoju analizu organizovali zamašan poduhvat anketirajući čak 24.000 bračnih parova stranaca i njihovu decu. Taj posao obavili su demografi sa Univerziteta Ženeva, a njihov stručni moto je bio sažet u kovanici “međugeneracijska mobilnost”. Uzorak su bile porodice iz delova sveta odakle potiče najveći broj doseljenika u Švajcarsku: Nemačka, Francuska, Italija, Port..Original Article

Original Article