Крос РТС-а одржан у Франкфурту

36
Крос-РТС-а-одржан-у-Франкфурту

Крос РТС-а је највећа дечја манифестација која се одржава у Србији, а последњих дестак година и у дијаспори, у земљама где се одвија допунска настава српског језика.