Konkurs za stipendije za mlade pripadnike srpske nacionalne zajednice iz regiona

56

Vodeći politiku dobrosusedstva i otvorenosti ka ravnopravnoj saradnji sa svim zemljama u regionu, Republika Srbija trajno je zainteresovana da se srpska nacionalna zajednica u susednim državama slobodno razvija.Original Article