Конкурс за стипендије за младе припаднике српске националне заједнице из држава у региону

71

Водећи политику добросуседства и отворености ка равноправној сарадњи са свим земљама у региону, Република Србија трајно је заинтересована да се српска национална заједница у суседним државама слободно развија. Под синтагмом „Срби из региона”, у складу са Законом о дијаспори и Србима у региону, подразумевају се припадници српског народа који живе у Републици Словенији, Републици Хрватској, …

Чланак Конкурс за стипендије за младе припаднике српске националне заједнице из држава у региону се појављује прво на Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону.

Original Article