Kondicija je presudna i za fudbal i za kamione

84

Među ljudima sa naših prostora koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama, značajan broj njih se ovih godina bavi poslovima vezanim za kamione. Ovih dana održali su i svoj fudbalski turnir.Original Article