Koje su najzaduženije države u Evropi?

187
Pexels
Ilustracija

Prosečni iznos javnog duga zemalja Evropske unije u 2021. godini iznosio je 88,1 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Smanjenje je to sa 90 odsto vrednosti BDP-a iz 2020. godine.

Ova brojka ipak skriva velike razlike među članicama.

Dok je javni dug Grčke iznosio velikih 193 posto BDP-a, Estonija je na dnu liste s javnim dugom od 18 posto iznosa BDP-a države.

Iako je veliki javni dug Grčke dobro poznat, ona nije jedina država čiji je javni dug veći od BDP-a države.

Javni dug Italije je značajan i iznosi 151 posto BDP-a.

Portugal je treći u EU, s javnim dugom koji iznosi 127 posto BDP-a.

Ove tri države (Grčka, Italija, Portugal) su imale još veći javni dug u prethodnim godinama, ali su ga uspele smanjiti uprkos pandemiji korona virusa.

U regiji najveći dug ima Crna Gora

U zemljama regije najveći javni dug ima Crna Gora – iznosi 83,27 posto BDP-a.

EU članice Hrvatska i Slovenija su na drugom i trećem mjestu; u Hrvatskoj javni dug je 2021. godine iznosio 79,8 posto, a u Sloveniji 74,7 posto.

Javni dug Srbije je 2021. godine iznosio 56,9 posto BDP-a, a Severne Makedonije 53,2 posto.

Javni dug Bosne i Hercegovine iznosio je 36,01 posto BDP-a, dok je javni dug Kosova bio najniži – 23.34 posto BDP-a.

Original Article