КОГНИТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ Пластичност мозга

232

Термин пластичност мозга, познат као неуропластичност или неуропластицитет односи се на способност мозга да се мења и прилагођава као резултат искуства (неуро се односи на неуроне, нервне ћелије које су градивни елементи мозга и нервног система, а пластичност на прилагођавање). Људски мозак састављен је од око 86 милијарди неурона. Све до шездесетих година прошлог века,…Original Article