Književni konkurs „Novica Tadić“ za mlade pesnike

254

Na inicijativu Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka raspisuje javni poziv za Književni konkurs "Novica Tadić" za mlade pesnike. Pravo učešća na konkursu imaju pesnici koji u trenutku raspisivanja konkursa nisu navršili više od 35 godina života i koji pišu na srpskom jeziku, bez obzira u kojoj državi žive.Original Article