​Knjiga o patnji

19
​knjiga-o-patnji

Dokumentovano ne znamo ko su bili idejni tvorci golootočke mašinerije i kako su bili birani upravnici logora. Ono što znamo iz istorije jeste da ljudska mašta nama kraja kada je u pitanju mučenje, kaže istoričar Martin Previšić Istorija je pokazala da se najsuroviji sukobi nisu vodili […]