Kineski naučnici pronašli način za sprečavanje korozije u morskom okruženju

62


Kineski naučnici su nedavno pronašli novi nanomaterijal koji omogućava ekstrakciju lipida iz ćelijske membrane anaerobnih mikroba, koje zatim efikasno ubija.Korozija koju izazivaju mikrobi u morskom okruženju predstavlja ozbiljan izazov za ekonomiju i bezbednost. Procenjuje se da je morska korozija u Kini izazvala gubitke od više od 700 milijardi juana (oko 102 milijarde američkih dolara) godišnje. Anaerobne bakterije, široko rasprostranjene u anoksičnim sredinama, mnogi krive za koroziju metalnih materijala.Istraživanje objavljeno u časopisu Džurnal ov hazardus matirijals (Journal of Hazardous Materials) otkrilo je da nanoplast sačinjen od molibden disulfida (MoS2) može da se ureže u ćelijsku membranu anaerobnih mikroba i da izvlači lipide, što rezultira smrću mikroba.Prema studiji, istraživanje baca novo svetlo na biološku analizu, antibakterijski mehanizam, terapiju raka i prevenciju korozije izazvane mikrobiološkim faktorima.Original Article