Kanada: Srpska nacionalna akademija u susret jubileju

211

Sledeće godine Srpska nacionalna akademija (SNA) obeležava 40 godina svoga trajanja i aktivnosti u srpskoj zajednici u Kanadi. U tom smislu Uprava Akademije planirala je centralnu Svečanu akademiju, sa gostima iz otadžbine, iz oblasti kulture i nauke. Svečanost bi trebalo da se održi u drugoj polovini 2021. godine, u nekom od univerzitetskih prostora.Original Article