Kad pozovu – opet sam u rovu

23
kad-pozovu-–-opet-sam-u-rovu

Ili šta zna dete šta je to vojska Ima već tome dosta godinica od kad su ispraćaje u vojsku zamenile proslave osamnaestog rođendana i kako mladići širom lepe domovine naše ulazak u svet odraslih proslavljaju zbog kalendara a ne zbog toga što će država da ih kidnapuje na godinu dana (ili […]