Југословени о Алжирској револуцији ИЗЛОЖБЕ

37
Југословени-о-Алжирској-револуцији-ИЗЛОЖБЕ

Архивски материјал и усмена сведочанства Југословена који су од 1958. активно пружали помоћ алжирском народу током њихове борбе за независност од француске колонијалне власти, све до званичног ослобођења, 1962. године, чине изложбу „Jугoслoвeнскa свeдoчaнствa o Aлжирскoj рeвoлуциjи – aрхивски oмнибус” која се одржава у Музеју афричке уметности. Кустоси су Мила Турајлић, Маја Медић, Ана Кнежевић,…