Jezik i identitet – tema onlajn radionice

154

Kakva je veza između zavičajnog jezika i identiteta, na koji način nas zavičajni jezik oblikuje i učestvuje u našem psihološkom razvoju, samo su deo tema najnovije edukativne radionice u organizaciji SAVA onlajn škole srpskog jezika, kulture i tradicije posvećene roditeljima u srpskoj dijaspori.Original Article