Jelena Sagalovič dobitnica Nagrade Srpskog PEN centra za najboljeg prevodioca srpske književnosti

72
jelena-sagalovic-dobitnica-nagrade-srpskog-pen-centra-za-najboljeg-prevodioca-srpske-knjizevnosti

jelena-sagalovic-dobitnica-nagrade-srpskog-pen-centra-za-najboljeg-prevodioca-srpske-knjizevnosti

Jelena V. Sagalovič je izdvojena među drugim prevodiocima zbog posvećenog i istrajnog rada u protekloj deceniji na prevođenju dela savremenih srpskih pisaca nekoliko generacija.Jelena V. Sagalovič se bavi književnim prevođenjem i do sada je na ruski jezik prevela, između ostalog, dela Miloša Crnjanskog, Danila Kiša, Svetlane Velmar-Janković, Vide Ognjenović, Mihajla Pantića, Ivane Dimić, Lasla Blaškovića