Iza diskriminacije Srba U Crnoj Gori stoji vlast

318

Govoreći na sednici Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, na kojoj se raspravljalo o Izveštaju o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, a na kojojoj su bili prisutni i predstavnici delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Vuksanović je izneo niz primedbi na rad ovog državnog organa.

Podsećajući da su srpske organizacije i pojedinci već tri godine diskriminisani od Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Centra za kulturu manjina, Vuksanović je precizirao da je „u raspodelama ovih organa podeljeno više od pet miliona evra, a srpskim organizacijama je pripalo manje od jedan odsto tih sredstava, iako čine više od 60 odsto populacije koja koristi te fondove".

Na sednici je posebno bilo reči o poslednjoj raspodeli Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, gde je nacionalnim organizacijama podeljeno više od 1.100.000 evra, dok je od tog iznosa prepoznatljivim srpskim organizacijama pripalo svega 4.400 evra.

Posebno su diskriminisani srpski mediji – Srpska televizija, Srpski radio, časopis „Srpske novine", portal „Srpske novine" i Književna zadruga, čiji rad aktuelna vlast želi po svaku cenu da zaustavi iz razloga što se približavaju lokalni i parlamentarni izbori i popis stanovništva, a naročito u uslovima kada su svi ostali mediji u Crnoj Gori potpuno zatvoreni za probleme srpskog naroda, rekao je Vuksanović.

Vuksanović je prisutnim predočio i tabelu o procentualnoj zastupljenosti srpskog naroda u državnim organima, koja predstavlja zvanično istraživanje državnih institucija Crne Gore, a iz kojih se vidi diskriminacija srpskog naroda u državnim institucijama.

"Srpskim organizacijama i pojedincima koji se bave očuvanjem identiteta bi bio potpuno obustavljen rad i sve aktivnosti da nije bilo pomoći Vlade Republike Srbije koja je shvatila u kakvoj se poziciji nalaze njihovi sunarodnici", zaključio je Vuksanović.

Original Article