ИЗ ЖИВОТА НАШИХ ПРЕДАКА Све је било домаћа радиност

322

Географски положај Србије, (доста каменитих и планинских предела) и климатски услови (дуге зиме, кратка лета) онемогућавали су квалитетан развој пољопривреде. Живело се тешко, о материјалним вредностима није могло да се говори, нарочито у руралним срединама, али се може говорити о неким другим вредностима. О моралном богатству, здравој храни, здравој води и здравој земљи, здравој, руменој…Original Article