Isceljujuća frekvencija planete Zemlje

263

Fizika i inženjerski aspekti Šumanove rezonance Zemlja se, u prvoj aproksimaciji, može posmatrati kao skoro savršeno provodna sfera, okružena atmosferom koja je u osnovi tanki dielektrični sloj koji se proteže sve do jonosfere, čija je provodnost takođe značajna. U rezonantnoj šupljini se mogu javiti uzdužni i poprečni elektromagnetski talasi a stojeći elektromagnetni talasi imaju talasnu…Original Article