Gajić (Narodna): Pravosudni zakoni omogućiće veći uticaj izvršne vlasti na pravosudje

79


Poslanik Narodne stranke Vladimir Gajić izjavio je danas da je predstavnicima Venecijanske komisije preneo da predloženi set pravosudnih zakona ne obezbedjuje nezavisnost pravosudja, nego da su i kroz zakone i kroz ustavne amandmane "obezbedjeni mehanizmi da izvršna vlast još više utiče na pravosudje nego ranije"."To će činiti preko izuzetaka koji će u praksi postati pravilo i nema govora o tome da će se obezbediti čak ni privid nezavisnog pravosudja", rekao je Gajić na sastanku poslanika sa predstavnicima Venecijanske komisije.Gajić je naveo da je predstavnicima Venecijanske komisije preneo da su poslanici predlog seta pravosudnih zakona dobili pre dva dana, pa je bilo neozbiljno očekivati da se o tako ozbiljnim zakonskim predlozima "suštinski izjasne"."Radne grupe koje je oformilo ministarstvo pravde su radile u tajnosti. Javnost čak nije upoznata ni sa imenima članova radnih grupa koje su sačinile predloge. Prema neformalnim informacijama koje imam, ministarstvo je čak intervenisalo u već sačinjenim predlozima radnih grupa, naknadno i po završetku rada radnih grupa", rekao je Gajić. Gajić je dodao da je kao advokat "zamerio jer je Advokatska komora Srbije kao krovna organizacija srpske advokature potpuno izolovana iz procesa rada u radnim grupama, što je kardinalan propust"."Izrazio sam bojazan da smo na sastanak sa Venecijanskom komisijom …Original Article