Evropski savet: Zeleno svetlo za BiH, pregovarački okvir kada zemlja ispuni 14 ključnih prioriteta

13
evropski-savet:-zeleno-svetlo-za-bih,-pregovaracki-okvir-kada-zemlja-ispuni-14-kljucnih-prioriteta

Evropski savet večeras je dao „zelenio svetlo“ Bosni i Hercegovini za otvaranje pregovora sa EU, pozivajući Evropsku komisiju da pripremi pregovarački okvir s ciljem da ga Savet usvoji u trenutku kada se ispune svi uslovi koje je pred BiH postavila Evropska komisija u oktobru 2022. godine […]