Enciklopedija srpske dijaspore u centralnoj Evropi

65

Enciklopedija srpske dijaspore o Srbima u Evropi, izašla je iz štampe u izdanju "Službenog glasnika", Beograd. U knjizi na 450 strana autor, dr Marko Lopušina, pisac 16 knjiga o Srbima u rasejanju, smestio je aktiviste srpske dijaspore Starog kontinenta i srpske institucije u evropskim državama.Original Article