Duhovna i moralna kriza našeg vremena – tema dvojezične knjige „Gladijatorske igre“

15
duhovna-i-moralna-kriza-naseg-vremena-–-tema-dvojezicne-knjige-„gladijatorske-igre“

duhovna-i-moralna-kriza-naseg-vremena-–-tema-dvojezicne-knjige-„gladijatorske-igre“

„Neobično na ovoj knjizi je kada se ona okrene vidite naslov na nemačkom „Gladijatorske igre“, to znači da se u ovoj knjizi nalaze 3 drame na oba jezika, i sve verzije su moje. Takođe, ono što je još zanimljivo, ne samo dvojezičnost, nego što knjigu otvara veći esej, kao neka vrsta predgovora… prilično neobično, rekla