Dubravka Stojanović: Opozicija u Srbiji je u ogromnoj većini nacionalistička

89


Dobitnica francuskog priznanja "Legija časti", istoričarka Dubravka Stojanović izjavila je da je opozicija u Srbiji i danas nacionalistička, kao i režim, jer je i formirana na nacionalističkoj ideologiji krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina 20. veka."Opozicione stranke u Srbiji su stvorili zapravo srpski nacionalisti, a Milošević im je pre toga zapravo ukrao nacionalistički program. I zato i danas nema opozicije, jer je nacionalizam njen program i ona nema drugi program, sem nekih izuzetaka. U taj korpus nažalost spada i Demokratska stranka, koja je takodje formirana na nacionalističkom programu", kazala je Dubravka Stojanović na tribini u Novom Sadu.Prema njenim rečima, posle rušenja Slobodana Miloševića istorijski revizionizam se veoma intenzivirao: donose se zakoni, rehabilituju se zločinci, menjaju se imena ulica, menjaju se udžbenici."U udžbenicima je odjednom, 2022. godine, došlo do promene uloge partizana i četnika. I onda piše: partizani su za sobom ostavljali pasja groblja, neobeležene masovne grobnice, oni su kolaborirali, a četnici nisu saradjivali sa okupatorom i bili su antifašisti", navela je Dubravka Stojanović.Ona je ocenila da je nacionalizam u bivšoj Jugoslaviji krenuo iz Srbije, a da su nacionalizmi u ostalim republikama reakcija na nacionalizam iz Srbije."Srpska akademija nauka i umetnosti, Srpska pravoslavna crkva (SPC), Udruženje književnika, Univerzitet u Beogradu, vladajuće …Original Article