DRŽAVA UVODI NAGRADE ZA ŠTEDNJU? Još jedna mera podsticaja izgledala bi ovako, a račun za 1000 dinara manji!

81

Domaćinstva će uskoro znati na koji način će biti nagrađena ako potroše manje kilovata u odnosu na isti mesec prošle godine, a u igri je nekoliko modela

Original Article