ДР СЛОБОДАН ДАВИДОВИЋ Чувар медоносних пчела

209

Научни сарадник на Институту за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, на Одељењу за генетику популација и екогенотоксикологију, др Слободан Давидовић (35) је на челу ПРОМИС пројекта „SERBHIWE“, у оквиру којег се истражује генетичка варијабилност различитих природних популација медоносне пчеле, као и оних које се узгајају у кошницама. Ово је први пројекат у Европи који се бави…Original Article