Dr Ljiljana Verner nova predsednica Fonda dijaspora za maticu

350

U Domu Vojske Srbije u Beogradu, održana je, 25. septembra, izborna Skupština "Fonda dijaspora za maticu", na kojoj je, za predsedncu Upravnog odbora, izabrana Dr Ljiljana Verner, profesor medicine iz Hanovera, u Nemačkoj. Dosadašnji predsednik, dr inž. Miloje Milićević iz Berlina, koji je bio predsednik ove humanitarne organizacije od njenog osnivanja 1999. godine, na ličnu molbu razrešen je ove funkcije iz zdravstvenih razloga.Original Article