DONACIJE &  DONATION

— SERBIA and WORLD – Video platforma koja prati dešavanja u Srbiji i dijaspori gde žive naši sunarodnici. Iz dana u dan, sve više ljudi se pridruživalo i pomagalo u stvaranju video sadržaja i vesti, reportaža iz svih delova sveta gde žive naši sunarodnici, Serbia and World – STV info media iz Beograda je danas uspešna medjunarodna zajednica koja se prostire na 5 kontinenata.   www.serbiaworld.info   Kao i svaki početak i naš početak je bio težak. Mi nismo odustali, jer smo maksimalnim trudom i radom rešavali sve probleme. – www.serbiaworld.info   –

Automatizacija je omogućila da server sam rešava veliki broj poslova koje su ranije rešavali članovi staff tima. Tim sistemom server je doveden na mnogo veći nivo, automaski odabir vesti i video sadržaja SERBIA and WORLD.  – DONACIJA – Svaka vaša donacija nam pomaže u održavanju i proširivanju aktivnosti, SERBIA and WORLD. – Posebno video produkcije sa novim video sadržajima. – Serbia and World  – Balkan Traveling na engleskom jeziku i reportaža u štampanim medijima u Srbiji (Ilustrovana Politika). – Potrebno je da na mesečnom nivou sve naše aktivnosti platimo određenu svotu novca. Tako da svakim vašim doniranjem vi direktno pomažete u održavanju SERBIA and WORLD. – Od  zajednica www.serbiaworld.info   – SERBIA and WORLD.

– U znak zahvalnosti, dobijate određene poklone, u zavisnosti od količine doniranog novca, koji nam mogu pomoći na održavanju – video platforme i servera, i stvaranju novih video i štampanih sadržaja.- Kontakt na. e-mail: tvstvusa@yahoo.com  i na stvinfomedia@gmail.com   -možete poslati zahtev za članstvo u KLUB donatora. – saznati načine na koje možete biti gost u video serijalima i saznati o poklonima koje dobijate. U znak zahvalnosti za podršku Serbia and World vas nagradjuje unikatnim poklonom!

Posetite nas sajt:   www.serbiaworld.info

— SERBIA and WORLD – Video platform that follows the events in Serbia and the diaspora where our compatriots live. Day by day, more and more people have joined and assistedm in creating video content and news, reportages from all over the world where our compatriots live. Serbia and World – STV info media from Belgrade today is a thriving international community on 5 continents. www.serbiaworld.info  – Like any beginning, our beginning was difficult. We did not give up, because we worked with maximum efforts to solve all problems. – www.serbiaworld.info  – Automation has allowed the server to handle a large number of jobs previously handled by staff members. With this system, the server was brought to a much higher level, automatically selecting SERBIA and WORLD news and video content. – DONATION – Each of your donations helps us maintain and expand our activities, SERBIA and WORLD. – Especially video productions with new video content and reportage in print media in Serbia (Ilustrovana Politika. – We need to pay a certain amount of money on a monthly basis for all our activities. So with each of your donations you are directly helping to maintain SERBIA and WORLD.

– From the communities of  www.serbiaworld.info SERBIA and WORLD. – In gratitude, you receive certain gifts, depending on the amount of money donated, which can help us maintain – a video platform and server, and create new video and print content.

Contact: e-mail: tvstvusa@yahoo.com and stvinfomedia@gmail.com – you can submit a membership request to the Donor Club, find out about the ways you can be a guest on video series and also find out about the gifts you receive. In gratitude for your support,

Serbia and World rewards you with a unique gift!

Visitour website: www.serbiaworld.info