Doba korone – moje iskustvo

260

Pandemija koronavirusa promenila je živote miliona ljudi širom sveta na milione načina. Oko nas kruže tragične priče o gubicima i usamljenosti, ali i one koje govore o velikoj solidarnosti, čujemo priče koje ulivaju nadu, zatim mudre, kao i duhovite priče.

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka odlučio je da sakupi i objedini takve priče, utiske i osećanja, da bi potom, zajedno, promislili o našem kolektivnom evropskom iskustvu suočavanja sa korona-virusom i načinima prevazilaženja krize.

Pravo učešća imaju svi Evropljani i pripadnici svih generacija koji žele da podele svoja iskustva koristeći različite kreativne forme, uz uslov da svim radovima zajednički imenitelj bude – život u doba korone.

Želeći da se Srbija što kvalitetnije uključi u ovaj evropski projekat, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka vas poziva da opišete, fotografišete, naslikate… – svoje doživljaje koje izdvajate kao posebne. Na taj način će i vaša iskustva ostati zabeležena u onlajn zbirci pandemijskih sudbina.

Rok za dostavu priloga je 30. juni 2020, a imejl adresa na koju ih šaljete je: info@ileu.net

Poslati prilozi će biti objavljeni onlajn na jeziku autora i na engleskom jeziku a svaki učesnik biće predstavljen na jednoj stranici.

Prilozi koji prema mišljenju žirija ostave najupečatljiviji utisak (u kategorijama: angažman, tekst, vizuelni prilog) biće predstavljeni tokom virtuelne konferencije „Danube Networkers", 10. jula, 2020. godine

Odabrani prilozi biće potom objavljeni i u štampanoj verziji.

Više možete saznati putem sajta: http://de.danube-networkers.eu

Original Article