Дигитални близанац Земље ЕКОЛОГИЈА

20
Дигитални-близанац-Земље-ЕКОЛОГИЈА

Климатске промене мењају циклус кружења воде – али како? То се не може свести на једноставну, глобално важећу формулу. Циклус кружења воде је комплексан систем, регионално се могу показати потпуно различите промене: у неким регионима постаје сувље, у другима се повећава количина кише, екстремни временски догађаји се мењају и померају. Како би овај комплексан систем…