DENG ĐUN: Vek tuge i radosti

179


UJUTRO, jednog julskog dana 2006. godine, u Harbinu, na pravoslavnom groblju Huangšan, sahranjena je moja mati. Na sahrani, osim najbližih, bili su prisutni još i moji prijatelji i kolege s Harbinskog politehničkog instituta, kao i iz drugih odeljenja Heilungđijanškog univerziteta.Original Article