CIA PLAĆA ODŠTETU ŽRTVAMA MISTERIOZNE BOLSETI, IAKO JE USTANOVLJENO DA NE POSTOJI? Pogađala isključivo ove LJUDE!

82

Neki od simptoma su dugotrajne glavobolje praćene "senzornim pojavama", poput zvuka, pritiska ili toplote

Original Article