Четвородневна радна недеља САН ИЛИ РЕАЛНОСТ

16
Четвородневна-радна-недеља-САН-ИЛИ-РЕАЛНОСТ

Од јуна до децембра прошле године, 61 компанија у Великој Британији увела је, као експеримент, скраћено радно време за своје запослене: у већини случајева су им понудили продужени викенд, петак суботу и недељу, а тек понегде, тамо где је процес производње то налагао, у питању је био краћи радни дан, шесточасовни уместо осмочасовног. Истраживање је…