ЧЕЛАРЕВО Дворац Дунђерских пропада

72

Фасада ишарана. На њој исписане бројне поруке. Зграда у пропадању, запуштен врт… Ето, то је први утисак који намерник стекне када стигне у Челарево и посети некадашњи дворац породице Дунђерски. Челарево је насеље удаљено 32 километра од Новог Сада, према Бачкој Паланци. Пре Другог светског рата место се звало Чиб односно Чеб. Доласком колониста из…Original Article