“Царска бара” казнила принчеве МИСТИЧНА СРБИЈА

42

Природне вредности Специјалног резервата природе “Царска бара” високо су оцењене због постојања око 500 биљних врста, 239 врста птица (од којих се свих осам европских врста чапљи гнезде на овом простору), 20 врста риба, као и 30 врста сисара ретких за ово подручје (видра, текуница, шумска-мрка волухарица, дивља мачка…). Од посебног значаја су и рибњачка…Original Article